Sport

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody w dziedzinie SPORTU

Nagrody sportowe Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych oraz szkół. Nagrody trafiają do zawodników sportów indywidualnych i drużynowych, wyróżniających się nieprzeciętnymi wynikami, ich trenerów, a także działaczy na rzecz rozwoju kultury fizycznej. 

 

ZASADY OKREŚLA

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013 - Uchwała z 2013 roku uchyla zapisy uchwały z roku 2010, dotyczące stypendiów sportowych. Obowiązujące są natomiast zapisy dotyczące przyznawania nagród.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU!


FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


2021 | 2020/1 | 2020/2 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010/1 |  2010/2 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Co Nowego

Wręczenie Nagród Burmistrza | kluby pływackie

2021-12-24

Wręczenie Nagród Burmistrza | Łyżwiarstwo szybkie

2021-12-23

Wręczenie Nagród Burmistrza | Łyżwiarstwo

2021-12-15

Wręczenie Nagród Burmistrza | Żeglarstwo

2021-12-15

Wręczenie Nagród Burmistrza | Piłka nożna

2021-12-15

Pierwsze nagrody sportowe wręczone | Taniec i karate

2021-12-13

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie KULTURY i SPORTU za 2020 rok | Znamy laureatów

2021-11-30

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020 roku |Trwa nabór wniosków

2021-01-28

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | KATEGORIA PŁYWANIE

2020-12-04

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | KATEGORIA SZTUKI WALKI

2020-12-04

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | KATEGORIA PIŁKA NOŻNA

2020-12-04

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | PIŁKA SIATKOWA, SZACHY, KOLARSTWO

2020-12-04

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | KATEGORIA ŁYŻWIARSTWO

2020-12-03

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | Kategoria TANIEC i MAŻORETKA

2020-12-02

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2019 | Kategoria ŻEGLARSTWO

2020-12-02

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2018 | Uroczysta gala

2019-05-22

Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu za osiągnięcia w 2018 roku

2019-01-24

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2017 | 12 czerwca

2018-06-11

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU I KULTURY ZA ROK 2016 ROZDANE

2017-04-26

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie sportu i kultury rozdane

2017-04-21