Kultura

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody w dziedzinie KULTURY

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY

 

Co roku doceniane są osiągnięcia i inicjatywy w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, ciekawe projekty i działania mające wpływ na mieszkańców, rozwój i promocję naszego miasta. W ciągu minionych lat nagrody otrzymali przedstawiciele stowarzyszeń, realizujących wyjątkowe przedsięwzięcia, autorzy indywidualnych projektów, organizatorzy ważnych dla giżyckiej społeczności imprez, wystaw i koncertów. Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury przyznawane są w Giżycku od 2006 roku i trafiają w ręce wybitnych osobowości, osób współtworzących kulturalne Giżycko i wywierających duży wpływ na kierunek rozwoju kultury w naszym mieście. Bo bez kultury nie istniejemy.

 

Nagrody przyznaje Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek radnych, stowarzyszeń zrzeszających twórców, instytucji kultury, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. Burmistrz może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym. Nagrody mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU!

 

Wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata lub kandydatów do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.


więcej informacji:

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) (Uwaga - brak wzoru formularza, uchwała określa natomiast informacje jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie nagrody)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |