DOSTĘPNOŚĆ

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności


Dane kontaktowe:
 
  • Marcin Buko - w zakresie dostępności architektonicznej

tel. 87 7324 146, marcin.buko@gizycko.pl
  • Mirosław Domysławski - w zakresie dostępności cyfrowej

tel. 87 7324 140, miroslaw.domyslawski@gizycko.pl
  • Justyna Maciejewska-Kucfir - w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

tel. 87 7324 152, justyna.maciejewska-kucfir@gizycko.pl
 
 

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr 434/2020 Brmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Giżycku.
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021